Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Sommarstiltje med en stabil utveckling

Sommaren tenderar ofta att ha en stabil utveckling tack vare att kuponger och eventuella fondinflöden fortsätter att öka efterfrågan på obligationer, samtidigt som det knappt emitteras några nya och antal säljare är få. Juli månad var inget undantag och vi såg både nordiska och europeiska krediter gå bra. Europeiska high yield indexet Xover noteras återigen på under 400 baspunkter vilket vi tycker är relativt dyrt och vi fortsätter därför att föredra nordiska papper.

Portföljen har tack vare den goda utvecklingen haft en bra månad där merparten av innehaven har bidragit till uppgången samtidigt som ett fåtal namn fortsätter att tynga avkastningen, däribland Oriflame och Heimstaden Bostad.

Några av bolagen redovisade siffror för andra kvartalet under juli månad och de innehav som rapporterat kan summeras förhållandevis stabilt. Vi inväntar fortfarande rapportering från de flesta high yield-bolagen, vilka väntas i slutet av augusti. Över lag fortsätter trenden med ökande försäljning samtidigt som vinstutvecklingen är lite sämre och framför allt uttrycker många företag en viss oro för framtiden med risk för sämre konjunktur och efterfrågan i kombination med höga kostnader för både insatsvaror och personal samt höga finansieringskostnader.

Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen under månaden och givet ökad risk för sämre tider framgent så fortsätter vi att hålla en defensiv portfölj med en övervikt mot något säkrare papper. Vi ökade smått fondens exponering mot gröna bostadsobligationer som trots förhållandevis kort löptid om drygt ett år gav 4 procent. Diversifiering och likviditet går hand i hand vilket vi kontinuerligt arbetar med för att fonden skall vara så fördelaktigt positionerad som möjligt. I takt med att vi rör oss mot sämre konjunkturförutsättningar tror vi att dessa nyckelord tillsammans med vår defensiva ansats kommer att vara avgörande på lite längre sikt.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.