Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Stark Hennes & Mauritz rapport avslutade skakigt juni

I juni så var det noterbart att den svenska börsen utvecklades svagare än både breda europeiska- och amerikanska index. Riksbanken höjde med 25 punkter och flaggade för att minst en till höjning kommer före årsskiftet.

Månaden avslutades Hennes & Mauritz rapport för det andra kvartalet (mars-maj). Rapporten överträffade marknadens förväntningar och visade framförallt på god kostnadskontroll och att det besparingsprogram bolaget genomför får genomslag. Därutöver kan man notera att lagersituationen bättrats betänkligt samt att ledningen anser att rörelsemarginalmålet om 10 procent för 2024 definitivt är nåbart. Hennes & Mauritz har de senaste åren arbetat sig igenom en pandemi med stängda butiker, kraftig kostnadsinflation (framförallt råvaror och transport), en bojkott i Kina, samt stängt alla butiker i den lönsamma ryska marknaden. Nu börjar bitarna åter falla på plats igen och lönsamheten stiger.

Getinge vinstvarnade för det andra kvartalet och aktien föll kraftigt på detta. Getinge annonserade att man haft utmaningar under maj-juni relaterat till kvalitet och komponentbrist vilket påverkat affärsområdet Acute Care Therapies negativt inom såväl Cardiopulminory (brister på sterila förpackningar inom ECMO) som Cardiac Assist (brister inom ballonger samt aorta ballongpumpar). Sammantaget påverkar problemen försäljning, mix, och lönsamhet (delvis också lagernedskrivning) med cirka 400 miljoner i det andra kvartalet enligt bolaget.


Även det tredje och fjärde kvartalets lönsamhet beräknas påverkas negativt, dock i mindre omfattning än det andra kvartalet. Getinges besked överraskade oss negativt. Vi träffade bolaget i mars och lyfte just frågan om kvalitetsproblem, vid den tidpunkten var ledningens besked att finansiell påverkan från hantering av kvalitetsbrister skulle vara liten. Långsiktigt så ser vi dock positivt på bolaget givet dess starka globala marknadspositioner inom viktiga hälsovårdsprodukter med strukturell tillväxt. Viktigt är också att bolaget har en stark huvudägare i Carl Bennet.

Fonden gjorde endast små justeringar i innehav under månaden men adderade bland annat till innehaven i Elekta och Ericsson.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.