Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Stark månad för nordiska kreditmarknaden

Januari har präglats av god riskaptit där den nordiska kreditmarknaden liksom fonden har gått starkt. Detta har drivits starkt av fastighetssegmentet där det varit hög efterfrågan från investerare vilket möjliggjort för många fastighetsbolag att göra nyemissioner på attraktiva nivåer. Bland annat emitterade Cibus och Corem på för bolaget väldigt attraktiv nivå i förhållande till hur de handlats senaste tiden. På grund av priset deltog vi inte i dessa transaktioner men har redan exponering i namnen som också prisades om i positiv riktning efter dessa starka emissioner.

En annan positiv nyhet under månaden var att European Energy får in 700 mEUR i eget kapital. Detta stärker balansräkning väsentligt och validerar också värdet på bolagets tillgångar. Nyheten ledde till att obligationspriserna steg omkring 5% och tillsammans med fastighetssektorn var det de största bidragsgivarna till månadens starka avkastning.

Givet den starka utvecklingen i segmentet har vi passat på att sälja av i några namn som blivit dyra. Bland annat fastighetsbolaget Humlegården som vi köpte i ett läge där man kunde få omkring 400 punkter över stibor sålde vi nu när den handlade kring 115 punkter. På drygt 1 år har investeringen i Humlegården genererat en avkastning på ca 15%. Vi har även minskat i Ziggo, Schletter och Castellum som alla gått starkt senast tiden.

I den aktiva primärmarknaden gjorde vi en mindre investering i Nortal som erbjuder IT-tjänster, bland annat hjälper de nationer bygga upp kritisk infrastruktur som ökar tillgänglighet och transparens såsom digital identifiering, skattetjänster och elektroniska val. Byggbolaget Zengun refinansierade sin obligation vilket innebar återlösen på en överkurs om 101,75. Trots att byggbranschen har det tufft går Zengun väldigt bra tack vare sin kompetens att genomföra komplexa projekt, starkt hållbarhetsfokus, långsiktiga relationer med sina kunder och framförallt att de enbart arbetar med kostnadsmodellen cost+ vilket minimerar deras projektrisk. Detta gjorde att vi inte bara förlängde vår befintliga exponering i Zengun utan också ökade något i den nya obligationen.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.