Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Stark rapport och uppköpsrykten hos Inwit

Marknaden fick sig en rejäl kalldusch i mars när det började knaka i fogarna hos det amerikanska banksystemet efter att vissa regionala banker hamnade i likviditetsproblem. Detta spreds sedan vidare till Europa där Credit Suisse kollapsade. Både i USA och i Schweiz möttes bankkollapserna med snabba åtgärder från myndigheter för att stabilisera förtroende och minska smittorisken. Detta tycks än så länge ha fungerat väl – både amerikanska och europeiska index stängde månaden på plus efter starka återhämtningar i månadens slutskede. Det huvudsakliga dragloket var dock att man nu förväntar sig räntesänkningar under hypotesen att bankproblemen ska sänka inflationstrycket. Lite oklart hur befogad optimismen egentligen är då lägre räntor i det scenariot är något som har tvingats fram av en lågkonjunktur.

Carnegie Listed Infrastructure hade positiv avkastning under månaden. Bäst avkastande segment i portföljen var energiinfrastruktur, där vi hade stark utveckling både hos elproducenter och renodlade transmittörer. Bäst avkastande aktier under månaden var Brookfield Renewable, Inwit och EDP Renovaveis. Inwit är ett relativt nytt innehav som vi köpte in i portföljen i december. De inledde månaden med att leverera en stark årsrapport där man ökade omsättningen med 9 procent och växte vinsten med 17 procent, vilket var över analytikernas förväntan. Aktien hoppade sedan ytterligare efter rykten om ett möjligt uppköpsbud från en amerikansk private equity-firma. Inwit handlas i dagsläget på 18x EBITDA medan senast årets transaktioner i telemast-bolag har gjorts på multiplar runt 25x EBITDA (exempelvis Vantage Towers senast) så vi ser fortfarande stor uppsida i bolaget. Inwit är dessutom Europas mest effektiva mast-bolag vilket skulle kunna motivera ytterligare premie.

Infrastruktur fortsätter vara ett spännande område med många attraktiva egenskaper som inflationsskydd, naturliga monopol och stabil efterfrågan som är mindre påverkad av konjunktursvängningar. Hållbar infrastruktur har också långsiktig medvind från de massiva satsningar som görs för att lyckas i övergången till hållbara, cirkulera samhällen. Portföljen är väl positionerad för att avnjuta den långsiktiga tillväxten dessa och kommande infrastruktursatsningar kommer skapa.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.