Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies

Stark start för nya innehavet Richemont

Globala aktier utvecklades positivt under juni månad drivet av stark avkastning i Japan och USA. Sektormässigt så var det tillverkningsindustrin, sällanköpsvaror och materialsektorn som gick allra bäst vilket talar för en något ökad riskaptit på marknaden.

Carnegie Global Quality Companies hade en positiv utveckling med bra bidrag från portföljens industribolag. De fem bäst avkastande bolagen var jordbrukseffektiviseraren John Deere, mjukvarubolaget Adobe, kosmetikajätten L’Oreal, finansbolaget Charles Schwab och lyxvarubolaget Richemont.

John Deere släppte en positiv rapport i slutet av maj. Bolaget växte försäljningen med 30 procent jämfört med andra kvartalet föregående år och förbättrade redan starka marginaler vilket ledde till en vinstökning på 36 procent. Jordbruksbranschen är i ett stort långsiktigt behov av att effektivisering för att kunna öka matproduktionen vilket John Deere blir en vinnare på genom sin ledande marknadsposition inom just detta.

Richemont som vi tog in i slutet av maj bjöd på en stark start drivet av bra utveckling inom framför allt smycken. Richemont är en global ledare inom exklusiva smycken och klockor med lyxmärken så som Cartier. Bolaget har en hög lönsamhet och stark historisk tillväxt men med en värdering som är betydligt mer rimlig jämfört med många andra lyxvarubolag.

Under månaden sålde vi PepsiCo och köpte Coca-Cola efter att värderingsskillnaden mellan de båda läskjättarna blivit för stor. Både PepsiCo och Coca-Cola har en väldigt hög lönsamhet och en stabil tillväxt men där Coca-Cola sitter på ett starkare varumärke. Att Coca-Cola nu, till skillnad från historiskt, handlas till en rabatt mot PepsiCo gör att vi ser dem som en mer attraktiv möjlighet framöver.

Vi söker lågt värderade kvalitetsbolag vilka uppfyller tre kriterier: god stabil tillväxt, hög uthållig lönsamhet och låg konjunkturkänslighet. Trots exceptionella nyckeltal handlas dagens portfölj knappt till en premie mot marknaden, det vill säga den är väldigt billig. Att vi är väldigt priskänsliga är något som sticker ut relativt många andra globalfonder och ytterligare sänker fondens risk då innehaven har låg fallhöjd vid negativa nyheter.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.