Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Starka bolagsrapporter i Indien – indikerar positiv utveckling för ekonomin

Den indiska marknaden utvecklades positivt i april. Indiens centralbank valde att behålla räntan oförändrad vid senaste mötet, vilket signalerar att man prioriterar tillväxt över inflationsbekämpning framöver. Inflationen föll också tillbaka till 5,6 % i mars, vilket underlättar.

Statens skatteintäkter från moms på varor och tjänster steg med 21,5 % för bokslutsåret 2022/23. Detta var nytt rekord och kan tas som en signal om förbättrad utveckling för ekonomin som helhet. Ett ökat skatteunderlag är en viktig komponent för att staten ska kunna fullfölja och finansiera sin expansiva budget med stora investeringar för bygga ut infrastrukturen i landet.

På bolagsfronten har vi redan fått helårsresultat för flera av fondens innehav. De är överlag mycket bra och visar även de på en övertygande trend om förbättrad tillväxt i ekonomin samt tillväxt och ökad lönsamhet för företagen.

Bajaj Finance ökade sin utlåning med 29 % och vinsten steg med 31 %. För Icici Bank steg vinsten med 30 % tack vare stabil tillväxt för framförallt konsumentkrediter samt att räntemarginalen ligger på rekordhöga 4,9 %. Hdfc Bank visade inte fullt lika stark tillväxt i utlåningen med 15 %, vinsten ökade dock med 20 %. Nestles försäljning steg med 22 % och vinsten ökade med 24 %.

Vinsten för Reliance Industries steg med 18 %, drivet framförallt av bolagets verksamhet inom telekommunikation, detaljhandel och finansiella tjänster. Dessa sektorer utgör nu 50 % av bolagets omsättning. Man planerar att knoppa av Jio Financial Services, (finansbolaget), senare i år.

Några av fondens nya innehav levererade mycket stark utveckling. Supreme Industries, (PVC rör till infrastruktur), ökade sin försäljning med 16 % medan vinsten steg med 22 %. Varun Beverage, (ledande distributör av Pepsi), såg ökad försäljning med 38 %, vinsten steg med 62 %. Slutligen rapporten för KEI Industries, (kablar till kraftverksindustrin), vars orderbok steg med 47 % samtidigt som vinsten steg med 19 % för det senaste året.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.