Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Stibor närmar sig 4 procent

Trots förväntningar om högre räntor efter hökaktig kommunikation från FED så har riskaptiten varit relativt god under juni. Kreditmarginaler har gått ihop något eftersom efterfrågan varit stark, framförallt i kvalitetsbolag som marknaden gillar. Det har varit en del aktivitet på primärmarknaden där många bolag försökt få in pengar innan marknaden går in i en sommarlunk. För lite bättre bolag så är primärmarknaden öppen men det har också varit vissa bolag som fått dra tillbaka då många investerare (inklusive oss) verkar relativt selektiva med primärtransaktioner.

Humble meddelade att de tar in eget kapital som tillsammans med banklån ska refinansiera utestående obligationer. Obligationerna återlöses med en premium som bidrog positivt till fondens avkastning under månaden.

Vi fortsätter att fokusera på en relativt defensiv portfölj, gärna kort kreditduration alternativt om bolaget är tydligt ocykliskt så kan vi ta lite längre löptider. Trots att kreditmarginaler gått ihop lite så ser vi goda möjligheter till god avkastning även i stabilare krediter, inte minst från räntekomponenten när stibor närmar sig 4 procent.

Ett nytt innehav under månaden är Y-foundation som är en finländsk stiftelse med syfte att erbjuda prisvärda hyreslägenheter samt att minska hemlöshet. Stiftelsen ägs av kommuner och institutioner och äger 18 500 lägenheter i Finland.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.