Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Investering i bolag med mål att vi globalt når nettonoll-utsläpp

Juli har som vanligt varit en lugn månad med låg aktivitet inom HY-segmentet. I brist på nytt material har kreditmarginaler gått ihop aningen och tillsammans med löpande kuponger gett en god avkastning under månaden.

Efter att både FED och ECB höjt under juli så är förhoppningarna att detta nu var deras sista höjningar. För Riksbankens del så förväntas de följa efter och vi får nog räkna med minst en höjning till under året givet att inflationen fortsatt är hög. Rapportsäsongen har inletts och varit relativ stabil men sett till ekonomin i stort syns vissa svaghetstecken bland annat i form av ökande antal konkurser bland mindre bolag som gör att osäkerheten fortsatt är stor.

Vi har inte gjort några större förändringar av portföljen under månaden utan vårt fokus fortsätter vara på defensivare krediter inom segmentet givet den osäkerhet som finns. Vi föredrar också att ta risk med kortare löptider, gärna med möjliga positiva triggers i närtid. Även om kreditmarginaler har gått ihop något ser nordisk high yield ändå relativt prisvärd ut, speciellt jämfört med europeiska krediter där kreditmarginaler gått ihop betydligt mer vilket illustreras av att kreditindexet Xover återigen är under 400. Vårt fokus är därför på nordiska krediter.

Ett undantag var att vi under månaden investerade i Amara som är ett spanskt bolag som har som mål att bidra till att vi globalt ska nå nettonoll-utsläpp genom att erbjuda en lång rad produkter och tjänster inom elektrifiering och förnyelsebar energi. Bolaget gjorde sin första obligation i primärmarknaden som löper på 4 år med en kupong på drygt 10 procent.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.