Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Stockholmsbörsens bästa serieförvärvare?

Två starka rapporter under månaden kom från NCAB och Bonesupport. Efter den kraftigt negativa aktiereaktionen på bolagets fjärde kvartal ökade vi i NCAB. Den nedgången har aktien nu hämtat tillbaka, och ytterligare lite efter den här rapporten.

Durationen i orderingången har normaliserats och kassaflödet var urstarkt. Nu fortsätter konsolideringen i vad vi hoppas kan bli en av stockholmsbörsens bästa serieförvärvare. Bonesupport var ännu bättre än vad vi vågat hoppas på. Cerament-G tar marknadsandelar i hög fart i USA och vände under kvartalet till vinst vilket fick samtliga analytiker att höja sina estimat för kommande år. Spännande är att man ännu bara sålt till cirka 10 procent av alla sjukhus som man säljer BVF till. Det man ska komma ihåg då är att priset är det dubbla på Cerament-G. Vi är minst sagt positivt inställde för kommande år.

Viaplay och Autoliv kom tyvärr med något svagare rapporter. Viaplay sänkte förväntningarna på prenumerationer under kommande kvartal då man valt att inte gå vidare med utspädande avtal med låga marginaler. Det var inte kommunicerat sedan tidigare och vi tolkar det som en potentiellt svagare marknad. Autoliv uppdaterade sin guidance, vilket tyvärr inte räckte när marginalen kom in svagare. Fortsatt inflationstryck och volatila produktionsled gör att de riskerar att underskjuta det nya målet.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.