Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Stora ränteuppställ

Även om Riksbanken har långledigt när det gäller penningpolitiska möten blev det stramare budskap som presenterades från andra centralbanker det som satte sin prägel på ränteutvecklingen under december. Både amerikanska FED och europeiska ECB hade möten under månaden där tonen var hökaktig. Framför allt från den europeiska centralbankschefen Lagarde och hennes kollegor. Även svenska räntor påverkades och den nedgång vi sätt under hösten var snabbt utraderad och vi såg i stället rörelser upp mot nya årshögsta för både korta och långa räntor.

Som en följd av högre räntor utvecklades Carnegie Obligationsfond svagt under december, även om fonden klarade sig bättre jämfört med OMRX Treasury Bond. Under månaden har vi ökat vår exponering mot Kommuninvest. Vi tycker att det är en tilltalande underliggande avkastning relativt kurvan för svenska statspapper och vi ser denna typ av AAA-exponering som ett bra komplement till övriga portföljen. Vi har både ökat i deras traditionella numrerade obligationer och i deras gröna obligationer emitterade för att stödja utlåning till investeringsprojekt som ska mildra klimatförändringarna. Inom segmentet för bostadsobligationer har vi rullat en mindre post i Nordea Hypotek. Till skillnad från hur kurvan ser ut för svensk stat, får vi bättre betalt för en exponering på fyra och ett halvt år jämfört med det förfall i september 2024 som vi avyttrade.

Vi går in i 2023 med en osäkerhet kring hur en stram penningpolitik, med fokus på inflationsbekämpning, kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen. Vi ser också med intresse om det blir någon förändring i kommunikationen från Riksbanken med deras nytillträdde chef Erik Thedéen. Med den ränteuppgång vi har i ryggen har vi ett mer gynnsamt läge för fonden sett till underliggande yield. Carnegie Obligationsfond är med sina investeringar i obligationer utgivna av emittenter med hög kreditkvalitet en fond med mycket försiktig kreditexponering. Fokus ligger på stat, kommun och bostadsobligationer samt viss exponering mot stat och kommunägda bolag. Fonden håller en lång räntebindning och är således exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.