Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

Svenska kronan är svagare än på mycket länge

Den svenska kronan är svagare än på mycket länge och det råder fortsatt turbulens på fastighetsmarknaden. Kronan handlas till rekordlåga nivåer mot euron och har samtidigt tappat cirka 6 procent mot dollarn under månaden. Exportindustrin gynnas av försvagningen, men en svag krona tenderar även att förvärra inflationen, vilket skapar en motvind för Riksbanken.

Den amerikanska centralbanken höjde som väntat räntan i början av maj med 0,25 procentenheter till intervallet 5,00-5,25. Höjningen låg i linje med ekonomernas förväntningar och det är den tionde raka höjningen sedan mars förra året. Fed antyder att de kan ha nått räntetoppen för denna gång. Amerikanska sysselsättningen steg mer än väntat under maj och arbetslösheten uppgick till 3,7 procent. Den amerikanska arbetsmarknaden uppvisar fortsatt styrka. Europeiska centralbanken följde i samma fotspår och höjde sina styrräntor med 25 punkter, vilket innebär att räntan på korta bankinsättningar höjs till 3,25 procent och refinansieringsräntan till 3,75 procent. De kommunicerar att det inte kan uteslutas att det behövs fler höjningar och att framtida räntebeslut avgörs av hur inflationen utvecklas.

Den amerikanska kärninflationen mätt som PCE, vilket är Federal Reserves främsta mått, steg 4,7 procent i april. Det var något högre än marknadens förväntningar som låg på 4,6 procent. Inflationstoppen har med all sannolikhet passerats och därmed har behoven av ytterligare hårda åtstramningar från centralbankerna avtagit.

I USA sjönk ISM:s industriindex mer än väntat till 46,9 i maj och befinner sig fortsatt på en väldigt låg nivå. Även i Sverige backade industri-PMI till 40,6 i maj, vilket är den lägsta nivån på tre år. Den svenska industrin fortsätter att försvagas och det är en stor och bred nedgång vi ser. Euroområdets inköpschefsindex för industrin bromsade in till 44,8 i maj, jämfört med 45,8 föregående månad. Det är den lägsta indexnivån sedan maj 2020. Kinas industri-PMI steg däremot från 49,5 till 50,9 och är därmed knappt över 50-nivån som indikerar en tillväxt i ekonomin.

De svaga konjunkturutsikterna gör att vi är mer selektiva i våra investeringar, även om räntesänkningar, eller förhoppningar därom, kan skapa ett mer positivt klimat till och från under resten av året.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.