Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Svenska marknaden tappade, amerikanska aktier steg

Den svenska marknaden tappade, medan amerikanska aktier steg under månaden. Glädjande amerikanska inflationssiffror fick ett positiv mottagande i form av stigande aktiekurser. En stor del av den amerikanska börsens uppgång under året kan dock förklaras av ”The Magnificent Seven”. Det är Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta. Den amerikanska aktiemarknaden (S&P500) är upp 19,5 procent under året, och de nämnda aktierna står för cirka 75 procent av denna uppgång.

I den globala delen av portföljen var det teknik och finans som utvecklades bäst under månaden. Läkemedel och dagligvaror hade en svag period. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Charles Schwab (+17%), Alphabet (+11%), Blackrock (+7%) och Elevance Health (+6%). Sämst utvecklades Merck (-8%), Richemont (-7%) och Schneider (-3%). Googles moderbolag Alphabet redovisade ett resultat som överträffade analytikernas prognoser för andra kvartalet. Aktien steg på rapporten och marknaden tog fasta på att de visar tecken på motståndskraft i sin digitala reklamverksamhet. Även Charles Schwab som varit under press på aktiemarknaden levererade en stark kvartalsrapport som fick aktien att rusa.

I den svenska delen av portföljen var det bygg- och fastighetsbolag som utvecklades väl under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var NCC (+20%), Inwido (+18%) och Skanska (+11%), Atrium Ljungberg (+11%). Sämst utvecklades Hexagon (-23%), SSAB (-14%) och Electrolux (-11%). Skanska uppvisade starka kvartalssiffror och en rekordstor orderbok på 250 miljarder kronor. Det är främst den amerikanska verksamheten som går starkt, där flera delstater satsar på infrastrukturprojekt med stöd av stora federala stimulanspaket. Skanska uppvisar bra fart i verksamheten och aktien är fortfarande lågt värderad. Även Munters överraskad positivt. De levererade en stark orderingång och ett resultat som överträffade analytikernas förväntningar. I samband med rapporten meddelade Munters att de inleder en översyn av produkterbjudandet inom affärsområdet Foodtech.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.