Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Talar fortsatt för stabilare aktier

Aktier fortsatte på stark frammarsch under november. Förhoppningar på att inflation nu börjar rulla över och att centralbanker därmed ska kunna bli mildare i kommande policybeslut samtidigt som konjunkturen fortfarande visar sig uthålligt drev ökat risktagande.

Carnegie Listed Infrastructure utvecklades positivt under månaden. Lägre beta innebar dock att strategin inte steg i lika hög grad som aktier överlag, precis som sig bör. Bäst avkastande områden i portföljen var elnät och mobilmaster. Elnätsbolag i Europa steg i och med ökad klarhet kring utformningen och omfattningen av nya energiskatter. De amerikansk mastbolagen gagnades av fallande realräntor och europeiska Vantage Towers steg 16 procent under månaden efter ett uppköpsbud kom in från KKR och Global Infrastructure Partners.

Bäst avkastande bolag var Drax Group, Vantage Towers och Ventas. Drax steg efter att brittiska myndigheterna förtydligade att de skatter på övervinster hos kraftbolag skulle bestå av en tillfällig skatt på 45 procent av ren energi som säljs för över 75 pund med megawatt-timme. Marknaden hade uppenbart förväntat sig en än mer aggressivare policy och tydligheten i sig var säkert ytterligare en positiv faktor bakom Drax starka månad.

Vi konstaterar att aktier tenderar att vända på riktigt först efter att en recession inleds. Med hög risk för recession nästa år finns därmed betydande risk för en ny botten innan det vänder ”på riktigt”. Samtidigt som nedsiderisken på kort sikt är hög är aktier inte längre högt värderade, varken i förhållande till historiska nivåer eller i förhållande till rådande räntenivåer. Givet detta och givet att marknadstiming är en konst ytterst få bemästrar tror vi att investerare bör fortsätta vara investerade i aktier men att det är viktigt att vara selektiv och hålla en högre vikt mot mer stabila aktier. Här är vår syn att infrastruktur fortsätter vara ett intressant alternativ med pålitliga kassaflöden, låg konjunkturkänslighet samt höga utdelningsnivåer. Vi tror även att det är hög sannolikhet att vi kommer se fler uppköpserbjudanden framöver då många bolag inom noterad infrastruktur idag handlas på attraktiva nivåer.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.