Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Tar Riksbanken långt sommarlov?

Juni var en mötes-intensiv månad för ledande centralbanker och det är tydligt att än så länge är höjningscykeln inte avslutad. Närmast oss ligger förstås Riksbanken som genomförde ytterligare en höjning i slutet av juni. Denna gång med 25 punkter till 3,75 procent. Samtidigt meddelade de att minst en höjning till är att vänta under året. Innan dess hade Europeiska Centralbanken höjt sin ränta och även om amerikanska FED inte höjde vid junimötet var budskapet att fler höjningar kan komma under andra halvåret.

För Riksbanken är det nu långt till nästa möte som inträffar först i slutet av september. Under senaste året har det ibland spekulerats i om de kan komma att agera utanför den ordinarie kalendern. Det är dock tveksamt om det blir så denna gång. Riksbanken bör närma sig slutet av höjningscykeln och vill nog inte skapa turbulens med att agera utanför ramarna.

Under juni emitterade Handelsbanken genom Stadshypotek en grön säkerställd obligation med 5 års löptid. De emitterade både med fast och rörlig ränta. Även om de under våren emitterat grönt säkerställt i Euro var detta första gången Stadshypotek emitterade motsvarande i svenska kronor. Trots att emissionen gjordes utanför de numrerade obligationerna med market maker åtaganden var intresset mycket stort. Den samlade boken hade köpintressenter om 25 miljarder SEK och emitterad volym landade till slut på ett belopp om 9 miljarder SEK. Stadshypotek fick betala 56 punkter i spread och för oss som var med i den emission som sattes med fast ränta innebär det en kupong om 3,629 procent årligen.

Handelsbanken erbjuder kunder ett grönt bolån till energieffektiva boenden samt byggnader med certifiering guld eller silver enligt Sweden Green Building Council. Även de med Svanenmärkta hus kan få grönt bolån som berättigar en bolånerabatt på 0,1 procentenheter.

Carnegie Obligationsfond håller investerar i obligationer utgivna av stabila emittenter som svensk stat, kommun och hypoteksbolag. Med exponering mot denna typ av emittenter är kreditrisken förhållandevis låg. Fonden är däremot exponerad mot ränterörelser då vi i huvudsak investerar i obligationer med fast ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.