Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Tid för hållbar infrastruktur

Aktiemarknaden fick en stark start på året och infrastruktursektorn var inget undantag. Förväntningar att inflation kommer falla rejält under året och leda till mindre restriktiv penningpolitik i kombination med förhoppningar på att recessioner kan undvikas drev en kraftigt ökad riskaptit. Inflationsjusterade obligationsräntor föll, vilket verkar positivt för infrastrukturaktier som kan höja priser med inflation men som också tenderar att ha relativt stora balansräkningar.

Carnegie Listed Infrastructure hade positiv avkastning under månaden och kom in två procentenheter mot MSCIs globala infrastrukturindex, som förlorade på sin stora exponering mot fossila bolag (till skillnad från förra året då den var det stora dragloket för indexavkastning). Då fonden saknar exponering mot fossila tillgångar var det under förra året en källa till underavkastning som nu vändes till positivt, vilket vi också är övertygande om kommer vara fallet på lång sikt.

Bäst avkastande segment i portföljen var vatteninfrastruktur, sjukvård och bredband. Energiinfrastruktur och järnväg, som också hade ett starkare fjolår, utvecklades i lugnare tempo. Bäst avkastande bolag i portföljen var Liberty Broadband, Brookfield Renewable, Ventas och Veolia. Lågt värderade Liberty Broadband med stor investering i Charter Communications revanscherade sig efter ett tufft fjolår när makrobilden förbättrades och Charter kom med en bra rapport. Franska Veolia, som är stora inom vatten och avfallshantering har, sedan sammanslagningen med Suez blev klar i höstas haft en stark utveckling som fortsatte under månaden. Affären skapar betydande synergier och en extremt stark marknadsställning. Även efter senaste tidens uppgångar handlas Veolia till endast till 6,6 gånger EBITDA och 1,5 gånger bokvärdet.

Infrastruktur fortsätter vara ett spännande område med många attraktiva egenskaper som inflation, naturliga monopol och stabil efterfrågan som är mindre påverkad av konjunktursvängningar. Hållbar infrastruktur har också långsiktig medvind från de massiva satsningar som görs för att lyckas i övergången till hållbara, cirkulera samhällen. Portföljen är väl positionerad för att avnjuta den långsiktiga tillväxten dessa och kommande infrastruktursatsningar kommer skapa.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.