Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

Tydligt fog för avvaktan

Efter två månader i rad med uppåtgående börstrend bjöd december på lite mer avvaktande utveckling och avslutning på året. Avvaktan är också en bra beskrivning på sentimentet när vi nu går en svagare konjunktur till mötes, samtidigt som en lågkonjunktur är precis vad vi behöver för att hejda inflationen. Makrostatistiken visar nu tydliga tecken på försvagning vilket gjort att centralbankerna dragit ner på räntehöjningstakten, vilket såklart läggs i den positiva vågskålen.

Samtidigt har samma centralbanker höjt sina prognoser av slutpunkten för räntan vilket innebär att ränta ligger kvar på högre nivåer under en längre tid än marknaden räknat med, vilket faller i den negativa vågskålen. Tydligt fog för avvaktan när vi fortsätter balansgången in i 2023.

Trenden mot energiomställning är fortsatt stark och månadens bästa innehav är präglade av den; OX2, Munters och Nibe. Vidare har Essity fortsatt sin uppåtgående trend efter vändningen i oktober. Essitys aktie har varit volatil under 2022 men vi ser positivt på bolaget in i 2023.

På den svenska börsen är det ont om defensiva bolag och trots att Essity har tydliga defensiva kvalitéer har dessa överskuggats när bolaget drabbats hårt av stigande insatskostnader om begränsade möjligheter att anpassa priser på kort sikt. De kraftiga prishöjningar som man genomfört 2022 gör att de kommer i kapp i rask takt samtidigt som massapriser och energipriser ser ut att ha nått sin topp och börjat vända ner.

Blickar vi in i 2023 så är det en inte allt för vild gissning att året kommer att fortsätta präglas av geopolitisk oro och höga energipriser. Energiomställning är ett starkt tema som vi håller kvar i. Samtidigt är vårdbehovet fortsatt högt och årets influensasäsong gör belastningen på sjukhusen än värre och här tror vi på mer investeringar framöver. Förhoppningsvis får vi lite mer fast mark under fötterna gällande konjunktur och stabiliteten i vårt närområde. Även om 2023 lär bjuda på både upp och nergångar talar en minskande osäkerhet för en god utveckling på börsen för den långsiktiga investeraren.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.