Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

Uppgången i mångt och mycket fiktiv

Den ryska marknaden steg med 4% räknat i svenska kronor i januari. Ovänligt sinnade utlänningar såsom vi har fortfarande inte möjlighet att delta i handeln varför uppgången i mångt och mycket är fiktiv.

Ryssarna har gjort smärre framsteg på slagfältet i Ukraina, dock till enorma kostnader. 500 till 1000 ryska soldater stupar varje dag och enorma mängder materiel förloras. Bara igår slog Ukraina ut åtta stridsvagnar, 22 pansarskytte- och motorskyttefordon, samt sju haubitsar och tio mjuka transportfordon.

Brittiska Daily Mail konstaterar att sanktionerna mot brittiska lyxprodukter inte fungerar som det är tänkt. Det ser ut som om framför allt Belarus och Kazachstan, men också fler av de andra före detta sovjetrepublikerna, agerar mellanhänder. Dessa länder importerar varor som sedan skickas direkt vidare till Ryssland. Detta gäller säkert varor från hela Europa och även USA. Kanske är det dags för ett nytt Cocomavtal så att vi får kontroll på vidareexporten till Ryssland?

Rysslands största handelspartners 2022 var Kina, Turkiet, Nederländerna, Tyskland och Belarus. Handeln med Kina ökade med 28%, Turkiet med 84% och Belarus med 10% medan handeln med Nederländerna föll med 0,1% och Tyskland 23%.

Indien importerade en rekordstor mängd rysk olja i december. Indien är världens tredje största oljeimportör och köpte i snitt 1,2 miljoner fat rysk olja om dagen, vilket är 33 gånger mer än ett år tidigare. Indiens export av raffinerade produkter till Europa har samtidigt ökat kraftigt så stor del av oljan hamnar i Europa till slut trots våra sanktioner. Kinas import av rysk olja har faktiskt bara ökat med 8%, men Kina är ändå en större importör än Indien med en import på 1,7 miljoner fat per dag.

Rysslands betalningsbalans för 2022 blev starkt positiv. Överskottet blev hela 227 miljarder dollar. Landets BNP sjönk 5% på årsbasis i december och inflationen blev 11,94%.

Europas rekordvarma vinter har minskat efterfrågan på gas i Europa. Tysklands gaskonsumtion har till exempel minskat med 41%. Priserna är på väg ner vilken kommer att påverka Gazprom negativt 2023.

President Putin har skrivit under ett dekret som tillåter ryska bolag att inte ta hänsyn till röster från aktieägare från ovänligt inställda länder. Förmodligen kommer detta att göra det svårare för oss att utnyttja vår rösträtt på bolagsstämmorna.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.