Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Utvalda case från Sverigeteamet

November stod för en återhämtning och här bjuder vi på några spännande case-spaningar från några förvaltare i vårt Sverigeteam.

Läs hela månadsrapporterna här:

Jonas Andersson, Anna Strömberg, Viktor Henriksson och John Strömgren

Jonas Andersson, Carnegie Fastighetsfond Norden:

”Flera bolag med bra värdering på börsen har i november passat på att emittera nytt eget kapital, framför allt i offensivt syfte (förvärv). Det gäller Sagax, SLP och Emilshus. När man handlas till premie mot substans ökar substansvärdet per aktie när man emitterar nya aktier.

Lite av ett självspelande piano.

Vi deltog i alla tre emissionerna. Kanske kommer en del av kapitalet från emissionerna att användas till att köpa fastigheter i DNBs auktion av panter från det sargade Oscar Properties. Chansen till fyndköp ser jag som hög.”

Anna Strömberg, Carnegie All Cap:

”Ett av fondens bästa innehav under månaden är Sweco som fortsatt upp efter en stark rapport i slutet av förra månaden. Swecos kunder, som till stor del utgörs av offentlig sektor, uppvisar stabilitet. Sweco har en stark medvind från behovet av kritisk infrastruktur för klimatomställning och klimatanpassning, ett segment som kan stå emot en vikande konjunktur bättre än många andra konsulttjänster.

Starkt gick det också för ett av Carnegie All Caps minsta positioner Arise som gick starkt efter en analysrapport som lyfte fram att värdet på bolaget idag är lägre än det fundamentala värdet på deras elproducerande tillgångar i befintliga vindkraftverk. Således får man som aktieägare projektportföljen helt gratis. Det fick fart på aktiekursen som steg hela 30% under månaden efter en kräftgång tidigare under året, i likhet med andra vinrelaterade bolag.”

Viktor Henriksson, Carnegie Micro Cap:

”Mekonomen ligger rätt i tiden. Vi tror att den minskade köpkraften gör att vi behåller våra bilar längre istället för att köpa nya. Det gör att vi kommer att lägga pengar på service istället. Och när bilarna blir några år äldre blir vi mer benägna att serva våra bilar utanför märkesverkstäderna. Det är nämligen väsentligt billigare.

Mekonomens prestationer under årets första halvår nådde inte riktigt upp till våra förväntningar avseende lönsamhet. Därför var det glädjande att se att rapporten för årets tredje kvartal var ett klart steg i rätt riktning, Den organiska tillväxten var godkänd samtidigt som även lönsamhet och kassaflöde utvecklades i rätt riktning. Vi tror att det finns mer att hämta, och de åtgärder bolaget vidtar är förtroendeingivande. 

Värderingen är attraktiv och balansräkningen ser allt bättre ut. Vi tror på en bra utveckling under avslutningen av året för Mekonomen och har ökat vårt innehav.”

John Strömgen, Carnegie Strategifond:

”Carnegie Strategifond tog in två nya innehav i november.

I Demant ser vi ett stabilt, ocykliskt bolag med en stark position inom hörhjälpmedel. Sektorn har goda tillväxtmöjligheter framöver drivet av en åldrande befolkning samt minskat stigma kopplade till hörapparater.

Bolaget har tagit marknadsandelar under året och vi ser att de har goda chanser att fortsätta den trenden under kommande år.

Stora Enso har länge setts som den fula ankungen inom sektorn och har haft ett väldigt tufft år där efterfrågan och pris fallit inom framför allt förpackning och sågade trävaror, men här ser vi att marknaden har bottnat och tidiga tecken på återhämtning.

Bolaget har stora skogstillgångar som vi anser är lågt värderade. Bolaget är mitt i en transformation där man går ur pappersmarknaden och fokuserar på tillväxtområdena kartong och hållbara förpackningar.

Tillsättningen av Hans Sohlström som VD var välkommet enligt oss och vi tror att hans friska ögon kommer vara till stor hjälp för bolagets transformation. Under månaden ökade även fonden i Skanska, Mandatum och H&M samt minskade något i Sandvik, Castellum och SEB.”