Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

”Varför används NAV-värdering när kassaflödena är mer relevant?”

Börsen 2023 startade starkt. Fastighetsbolag ledde först uppgången, men sjönk sedan tillbaka i takt med att räntekurvan flyttade sig uppåt. Inte ens efter att räntekurvan flyttat sig ned något så tog sektorn tillbaka mark.

De problem som hållit oss underinvesterade i sektorn under ett tag börjar visa sig allt mer när bolag tvingas späda ut aktieägare för att betala av små delar av utestående skuld. Om fastigheterna var rimligt värderade, skulle man då ta in pengar till rabatt och stor utspädning om man i stället hade kunnat sälja fastigheter till bokfört värde? Vi har något svårt att förstå varför så många fortfarande fokuserar på NAV-värdering, när kassaflödena är både lättare och mer relevant att försöka prognostisera.

En fastighetsexponering har vi, som vi tycker vi får gratis, i NCC. Byggrörelsen får vi någorlunda billigt sett till kassaflöden över en cykel. Vid sidan av det har vi projektutveckling som binder nära 8 miljarder i sysselsatt kapital, i projekt som har eller är nära att avslutas. Historiskt har inte avkastningen på investerat kapital varit imponerande och börsen tenderar att se vinster från projektutveckling som engångsvinster. Vi anser att pengarna gör mer nytta på annat håll. Förslagsvis delas de ut till aktieägarna.

Vi fortsätter hävda att NCC-caset lever, i allra högsta grad sedan en ny storägare kommit på plats och som har erfarenhet av att separera projektutveckling och lyfta lönsamheten i core-business. Dessutom äger NCC 10 procent av sin av sina egna aktier vilka bör makuleras vid årsstämman.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.