Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Varför se sig om när IG förväntas ge 8 procent?

Oktober såg viss återhämtning för risktillgångar generellt och för krediter rent visuellt i termer av utveckling för diverse index. Men tittar vi på prisnivåer för var krediter omsätts så ser vi fortsatt ökande kreditmarginaler drivet av en generell låg efterfrågan.

Vi börjar dessutom närma oss årsskiftet vilket gör att banker blir än mer restriktiva att ta på sig risk och därmed blir det svårt att se en enorm förbättring för segmentet kortsiktigt. Å andra sidan har vi uppnått löpande avkastningsnivåer där det rent fundamentalt är mycket bra i termer av riskjusterad avkastning med rejäla bidrag från både kreditmarginaler och referensräntor.

Kvartalsrapporterna har börjat trilla in och vi kan konstatera att det fortfarande ser stabilt ut från ett kreditperspektiv även om stora andelen av bolagen inom high yield fortfarande inte har rapporterat. Något som sticker ut i positiv bemärkelse är storbankerna som gynnas av höga räntenetto, vilket är positivt för portföljen. Samtidigt ser vi att en del bolag drabbas resultatmässigt från den höga inflationen som driver kostnader på insatsvaror och el, även om försäljningsnivåer fortfarande hålls uppe.

Framgent kommer fokus att vara på hur snabbt och i vilken omfattning bolagen klarar av att skjuta över dessa ökade kostnader på slutkund, samt hur motståndskraftiga intäkter och kassaflöden kommer att vara när vi närmar oss en eventuell lågkonjunktur.

Fondens större exponering i termer av innehav på topp tiolistan mot stabila sektorer som bank, telekom, försäkring, energi och service bedömer vi därför som attraktiva.

Även om marknadsräntorna har fortsatt komma upp en del under månaden finns det en del signaler som braskar om att vi börjar nå toppen. Vi har sett en enorm förflyttning sen årsskiftet där vår korta duration har varit oerhört värdefull men vi har nu börjat ta upp durationen så smått för att på sikt väntas nå en mer normaliserad nivå för fonden som ligger någonstans mellan 1-2 år. Vi fortsätter dock att föredra kortare kreditbindning då vi dels förväntar oss fortsatt volatila marknader kortsiktigt samtidigt som det är för dåligt betalt att gå längre ut på kreditkurvan.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.