Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Vi gör ett insteg i fastighetssektorn

Vi har deltagit i Cibus nyemission och efter en tids frånvaro gått in i fastighetssektorn.

Fonden har sedan en tid tillbaka varit försiktigt inställd till fastighetssektorn och helt saknat exponering. Anledningen till det är enkelt uttryckt: stigande räntor.
Vi har sett hur väldigt många fastigheter efter många års räntenedgång värderas väldigt högt. Avkastningskraven har kommit ned till otroligt låga nivåer. När räntorna nu stigit har avkastningskraven kommit upp lite och en del värdenedgångar har skådats. Det är dock troligt att den generella värdenedgången inte är över ännu. Det finns av naturliga skäl en ovilja i systemet att ta till sig de nya, högre räntorna.

Cibus investerar bara i ett fastighetsslag, mataffärer. Och där har vi av någon märklig anledning inte sett så stora värderingsuppgångar. Fastigheterna värderas till ett avkastningskrav om ungefär 6 procent, och det sticker ut som högt i sektorn. Här ser vi ingen stor risk för nedvärderingar. Vi tror att värderingen av Cibus fastigheter håller. Mat är konjunktursäkert och historiskt har vakanserna varit väldigt låga. En bra detalj är också att hyresgästerna står för i princip alla driftskostnader, och eftersom hyrorna är indexerade är inflationen inget stort problem för Cibus.

När nu värderingen kommit ned långt under bolagets substansvärde, finansieringen ser mycket bättre ut efter nyemissionen och räntorna generellt förhoppningsvis inte är långt ifrån någon form av topp ser aktien attraktiv ut. Vi kliver in.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.