Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Spin-Off

”Visade exakt det vi hoppades på i kvartalsrapporten”

Alleima, som vi tidigare skrivit om, visade exakt det vi hoppades på i kvartalsrapporten som kom i januari. Under december månad så kom flertalet ordrar inom de två lönsammaste områdena, Kanthal och Umbillicals (så kallade navelrör). Rörelseresultatet justerat för metallprisjusteringar kom ut starkt för en marginal på knappt 11 procent drivet av en organisk tillväxt på 14 procent. Orderingången var samtidigt upp 19 procent organiskt år över år.

Umbillicalsaffären är, vilket vi skrev om i årsrapporten, klart lönsammare än resterande produkter inom Tube-divisionen som består till stor del av kortcykliska utfyllnadsprodukter. Under 2021 så taktade man på en fjärdedel av vad man gör under ett starkt år i affären och nu ser man starkare efterfrågan än på många år inom segmentet. Att bolaget nu dessutom använder kassaflödet till förvärv inom mindre cykliska slutområden som uppvärmning och medicin tror vi drar upp marginalen, ökar den organiska tillväxten och minskar riskpremien över tid för ett bolag som de allra flesta ser som ”fulindustri”. Kassaflödet förbättrades genom att man arbetade av lagret som byggts upp inför Q4an och som följd av den höga efterfrågan. I enbart detta kvartal fick man 8 procent av marknadsvärdet i fritt kassaflöde. Bara en sådan sak. Om några kvartal är Alleima skuldfritt.


Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.