Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Webinar:

läget på den nordiska fastighetsmarknaden

För att bespara tid och säkerställa kvalitet så kommer vi endast kunna svara på frågor som skickats in i förväg. Ställ dina frågor via formuläret nedan.

Namn