Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond, Hållbarhet, Insikt

Indiens tid är (väl)kommen!

Kina befinner sig idag i ett läge där Japan var för 30 år sedan. Japansk ekonomi stod då på toppen för att sedan gå in i en lång period präglad av turbulens och deflation, som innebar att hushållen hellre sparar än konsumerar. Indien å andra sidan befinner sig där Kina var för 20 år sedan, i början av en period av hög strukturell tillväxt. Och det finns många faktorer som talar för Indiens goda utveckling, inte minst landets gröna omställning.

Grunden för tillväxt

Kinas ekonomi har under 40 års tid drivits av öppenhet mot omvärlden, utländska direktinvesteringar, outsourcing av produktion och tekniköverföring samt export av konsumentvaror till västvärlden. Den tiden är förbi.

Indien å andra sidan har banat sin väg för god utveckling. Gunnar Påhlson, Asienexpert och tillika förvaltare av Carnegie Indienfond har länge investerat i regionen.

Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Indienfond

 

– Första gången jag reste till Indien var 1995. Då hade man fortfarande fysisk leverans av värdepapper och ett A4-ark per aktie som vid ägarbyte skulle stämplas på baksidan av aktien. Det har hänt en del sedan dess. Landet befinner sig nu i en tid där strukturella faktorer som demografi, socioekonomiska förändringar, reformer och global konkurrens är till Indiens fördel. BNP växer med över 7 procent. Jag skulle vilja påstå att Indien idag är den mest spännande marknaden i Asien och den resan landet står inför ska bli intressant att följa.

Indisk ekonomi står i bjärt kontrast till Kina. Nu finns det möjlighet att satsa stort på premiärminister Narendra Modis ”Green transition” med investeringar inom elektrifiering, förnybar energi och infrastruktur. Detta tack vare betydande ekonomiska reformer som genomförts senaste tio åren, vilka ligger till grund för ökad tillväxt:

  1. Momsreformen som genomfördes 2017 gav ökade skatteintäkter och lägre underskott i statsbudgeten.
  2. De senaste två åren har statliga investeringar ökat i infrastruktur som vägar, kraftproduktion, kraftdistribution, förnybar energi, lagring av energi, nytt järnvägsnät och ny vagnpark. Även snabbspårväg mellan de större städerna planeras.
  3. För att produktion för export ska fungera i Indien behövs en fungerande infrastruktur med logistik, lagerhållning och transporter. Mellan industribältet i Delhi och hamnarna på västkusten byggs till exempel en dedikerad järnväg för godstrafik.
  4. Investeringar i elektrifiering av transporter i storstäder.
  5. Regeringen har lanserat en plan för att gynna tillverkningssektorn och attrahera utländska direktinvesteringar. Många globala företag vill nu diversifiera sina försörjningskedjor bort från Kina. Samsung Electronics, Foxconn, (som tillverkar telefoner åt Apple) och Hyundai Motors är några exempel på detta.

Narendra Modi har dessutom ambitiösa planer att förbättra miljön och luftkvaliteten i städerna, med målet att landet ska uppnå netto noll utsläpp 2070. Det är långt dit, men det kräver också omfattande investeringar för att klara detta.

– Det finns ett reformförslag angående kraftsektorn som ska behandlas i parlamentet. Man vill avreglera de lokala distributörernas monopol och tillåta privata aktörer att konkurrera. Elen kan då säljas till marknadspris. Om värdekedjan lyckas bli lönsam, kan man ge privat kapital som incitament att investera och bygga infrastrukturen för effektivare transmission och förnybar energi, säger Gunnar.

En hjälpande hand från mukesh Ambani

Indien har ett par mycket kapitalstarka familjer som kan hjälpa till att förverkliga premiärministerns vision om att transformera Indiens kraftsektor och minska beroendet av kol som bränsle.

Mukesh Ambani är en av Indiens absolut mäktigaste och framgångsrikaste industriledare. Genom Reliance Industries kontrollerar han verksamheter inom oljeraffinaderi, telekommunikation, fibernätverk och detaljhandel.

De senaste fem åren har affären stöpts om till att fokusera alltmer på tillväxt inom kommunikation och detaljhandel (även om oljeraffinaderierna fortfarande utgör 40 procent av vinsten). Idag har Reliance Jio 460 miljoner abonnenter i sitt 4G-nätverk. Man var också först ut med att lansera 5G-tjänster i december 2022.

– Nästa kapitel i Reliance Industries utveckling handlar om Modis vision om Indiens gröna omställning. Reliance drar in 20 miljarder dollar i vinst före skatt och avskrivningar varje år. Man planerar att investera i fyra så kallade ”giga factories” de kommande fem åren. Det handlar om batteritillverkning, energilagringssystem, solceller inklusive tillverkning av polysilicon samt tillverkning av grön vätgas. Dessa investeringar kommer att kosta 20–25 miljarder dollar. Investeringar i Indiens 5G-nätverk beräknas kosta 25 miljarder dollar. Totalt har man investeringsplaner på 45 miljarder dollar för dessa projekt, berättar Gunnar.

podd! Nästan allt du behöver veta om indien

Nicklas Andersson intervjuar Gunnar i sin podd Investeraren om tillväxten och varför Indien är så intressant. Trevlig lyssning!

Indiens val 2024

Under våren 2024 utlyser Indien allmänna val. Narendra Modi och BJP-partiet har styrt landet sedan 2014, det vill säga i två mandatperioder. Gunnar tillägger:

– Modi har drivit en framgångsrik ekonomisk reformpolitik under detta decennium som har lyft stora grupper av befolkningen ur fattigdom. Tack vare detta har hans popularitet ökat, även i fattigare delstater som Uttar Pradesh med 200 miljoner invånare.

Opinionsundersökningar visar att BJP har stöd av 53% av befolkningen medan det största oppositionspartiet, Kongresspartiet som styrs av familjen Gandhi, endast stöds av 13% av väljarna.

Oppositionen har bildat en koalition bestående av ett 26 partier, där Kongresspartiet är störst, med namnet INDIA, (Indian National Developmental Inclusive Alliance), för att utmana den sittande regeringens allians med namnet NDA, (National Democratic Alliance). Dock är det många olika särintressen som ska samsas i oppositionens utmaning.

Det är värt att komma ihåg att ingen indisk premiärminister efter Jawaharlal Nehru, Indiens första premiärminister från självständigheten 1947, har lyckats behålla makten i mer än två mandatperioder i en följd.

– Om Modi blir återvald nästa år blir han den första ledaren utanför Gandhifamiljen att styra landet i tre perioder. Men oavsett vem som tar över makten får vi innerligen hoppas att den ambitiösa gröna omställningen som hittills planerats tar ytterligare fart och blir en verklighet för det globala klimatet, Indien och oss som investerare, säger Gunnar.

FAKTAruta: CORPORATE SPEED DATING

Under ett besök i Bombay hösten 2023 träffade Gunnar Påhlson en rad bolag som gynnas av ”the Green Transition”:

  • Kei Industries. Tillverkar kablar till kraftdistribution och för förnybar energi.
  • Apar Industries. Tillverkar utrustning för utbyggnad av kraftnätet samt kablar till elnät, telekommunikation och järnvägsnätet.
  • Kalpataru Projects. Bygger civil infrastruktur som kraftnät, vattenförsörjning, järnvägsnät samt snabbspårväg i städerna.
  • Kirloskar Oilengines. Tillverkar generatorer för reservkraft i samhället samt pumpar för vattendistribution.
  • JSW Energy. Investerar i utbyggnad av sol- och vindkraftparker samt system för lagring av energi genom pumpkraft.