Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity, Nyhet

”Möjligheter för intressanta bolagsköp inom private equity”

Bland våra fonder gick Carnegie Listed Private Equity bäst under 2023, +29,4 procent. Vi tar en kort avstämning med förvaltaren Tom Berggren.

Tom Berggren förvaltar Carnegie Listed Private Equity

beskriv carnegie Listed private equity.

Carnegie Listed Private Equity är en global aktiefond med inriktningen noterade PE-bolag. När man investerar i fonden får du exponering mot cirka 40 innehav som fonden investerar i, däribland fondbolag (såsom KKR, EQT och Blackstone), investmentbolag (exempelvis Berkshire Hathaway) och noterade fonder (exempelvis HarbourVest). Genom dessa bolag får man som andelsägare sedan exponering mot över 2000 underliggande portföljbolag.

Vad är Private Equity?

Riskkapitalbolag, det vill säga private equity-bolag, är specialiserade på att investera i företag utanför börsen (”private”), och fungerar som aktiva ägare. De investerar i företag där det finns stor outnyttjad potential och erbjuder verktyg för att hjälpa till att frigöra potentialen över en relativt lång investeringsperiod. Målsättningen är att göra bolagen mer effektiva och få dem att växa. Normalt behövs kapital och kunskap för att stötta tillväxten.

Och vad händer sen?

Efter några års utvecklingsarbete brukar bolagen vara redo att säljas eller börsnoteras och blir då ”public” istället för ”private”. Det intressanta är att riskkapitalbolagen ofta lyckas skapa hög avkastning. Därför är private equity ett tillgångsslag som växer, men det är inte lättillgängligt för privatpersoner. Det finns krav som måste uppfyllas för att anses vara en professionell investerare. Men privatpersoner kan komma åt tillgångsslaget, till exempel genom fonden Carnegie Listed Private Equity som investerar i noterade private equity-bolag.

Hur var utvecklingen 2023?

Carnegie Listed Private Equity gick upp 29,4 procent. De strategier och geografier som gick starkast var de omvända jämfört med föregående år. Fondbolag var bästa strategi, följt av fondportföljer och direktinvesterare. Geografiskt hade våra innehav med huvudinriktning Nordamerika bäst utveckling, följt av Europa och Asien. De främsta branschinriktningar var krediter, teknik och försäkrings-/pensionsbolag.

Kan du ge exempel på nya innehav och avyttringar?

Nya innehav för året var NB Private Equity och Partners Group och vi köpte mer i till exempel HarbourVest och HG Capital. Investeringsbesluten beror främst på förväntad god värdeutveckling framåt, men även aktievärderingen. Avyttrade innehav är Prosus, Brookfield Renewable och IAC.

Vad tror du om året framåt?

Vi ser positivt på förutsättningarna för noterade private equity-bolag att leverera en god värdeutveckling framåt. Det är fortfarande turbulenta tider, vilket innebär möjligheter för intressanta bolagsköp. Vi befinner oss i en återhämtningsperiod där aktiekurserna för många av våra innehav är nära nivåerna för två år sedan, samtidigt som underliggande portföljbolag utvecklats en hel del. Vi ser fram emot ett år med förhoppningsvis normalisering av aktiekurserna samt fortsatt aktivt bolagsbyggande och värdeskapande.

Kort om tom

Tom Berggren har varit verksam inom private equity-industrin i över 20 år. Tidigare var han bland annat VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Tom har förvaltat Carnegie Listed Private Equity sedan starten 2009. Investeringar innebär en risk.

Vill du veta mer om tillgångsslaget och vad som genererar avkastning i Carnegie Listed Private Equity? Läs mer i artikeln (PDF).