Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Stora möjligheter i små bolag

För Carnegie Micro Cap är ett urval av Stockholmsbörsens mindre bolag i fokus, där förvaltaren Viktor Henriksson hittar flera guldkorn. Viktor har arbetat i finansbranschen i snart 30 år och har förvaltat småbolag under en längre tid, men sedan 2017 är Viktor inriktad på de ännu mindre bolagen. Så kallade micro cap.

Kategorin småbolag innefattar företag som har ett marknadsvärde på maximalt 1 procent av Stockholmsbörsen, det vill säga ett börsvärde på 100 miljarder kronor. Micro cap-bolag får motsvara max 0,1% av börsens värde.

”Carnegie Micro Cap är en specialfond med friare regler och investerar i micro cap-bolag som har ett börsvärde på maximalt 10 miljarder kronor, men vi försöker hitta ännu mindre bolag än så”, säger Viktor Henriksson.

Viktor Henriksson

Normalt sett är mikrobolagen mer attraktivt värderade än småbolag generellt och än börsen som helhet. De är små, mindre likvida och mindre välkända, men växer klart snabbare och har bättre vinsttillväxt. Däremot har senaste årens oroligheter varit enormt tuffa.

Kombinationen av oro för krig, inflation och ränta har inte varit gynnsamt för de minsta bolagen. Bolagen har klarat sig bra, men aktierna har drabbats av en minskad riskvilja.

Nu finns det däremot återhämtningspotential och Viktor märker ett stigande intresse för micro cap-bolagen.

”Sedan Rysslands invasion av Ukraina för drygt två år sedan har riskaversionen slagit mot micro cap-bolagen i synnerhet. Vi kan konstatera att några av källorna till oro, såsom inflation, konjunktur och husprisutveckling idag ser bättre ut. Börsen har utvecklats starkt senaste tiden, drivet av de stora bolagen. Därför är värderingsskillnaden mellan stora och börsens minsta bolag historiskt stor. Det är en superlåg värdering inom segmentet och det passar oss bra i och med att vi investerar i stabila, välskötta bolag som är lönsamma.”

Precis som Carnegie Fonders övriga fonder investerar Carnegie Micro Cap i ett fokuserat antal bolag. Flera innehav har funnits med sedan start och andra är mer eller mindre nya investeringar.

TF Bank är fondens största innehav. De har bra intäktstillväxt, bra kostnadskontroll samt god kreditkvalitet. I förhållande till vad bolaget levererar kvartal efter kvartal är värderingen alldeles för låg. I april steg aktien med 26 %, men är trots det mycket lågt värderad.

New Wave är en tillväxtkoncern med en mängd attraktiva varumärken och produkter, bland annat sportmärket Craft. Det är ett kanonfint bolag med en god historik. De växer organiskt, gör förvärv och utvinner synergier. Dessutom handlas det billigt och förtjänar en högre värdering.

Aq Group är ett annat stort innehav. De brukar lite slarvigt klassas som kontraktstillverkare men ligger högre upp i värdekedjan än så. Inriktning mot elektrifiering bär frukt idag, Nettokassa ger utrymme för förvärv.

En gemensam nämnare för micro cap-bolagen är att det inte finns lika mycket information att tillgå som hos större bolag. Därför är det viktigt att vara en engagerad ägare och göra en gedigen bolagsanalys.

”Vi vill hitta attraktiva bolag med en bra ledning som gör ett ordentligt jobb. Just god governance, bolagsstyrning, är en viktig del av vår investeringsfilosofi. Utan god governance blir det inga långsiktigt framgångsrika och lönsamma företag. Eller avkastning för den delen,” säger Viktor.

Sportmärket Crafts kollektion till Vätternrundan 2024.