Stäng
Språk
Meny

Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Vår mest populära räntefond.
24 september 2021
442,69 kr
En dag
-0,01%
Visar data för
Carnegie Corporate Bond 3 SEK
Jämför med

Om fonden

Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF).

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning? Fonden lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

”Corpen” är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Är Carnegie Corporate Bond något för dig? Börja spara online med BankID.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Vill komplettera ett tradionellt räntesparande med företagsobligationer
  • Önskar en balanserad portfölj med god geografisk spridning
  • Vill finansiera nordiska bolag

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.

Köp Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,09%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
537639
Bankgironummer
5001-9496

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
1990-10-01
ISIN-kod
LU0075898915
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
9,68%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,16
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,65 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Sub 17/13.05.Perpetual
1,36%
Media and Games Invest Plc FRN Sen 20/27.11.24
1,32%
Heimstaden AB VAR Sub 19/11.07.Perpetual
1,29%
Sirius International Group Ltd FRN Sub 17/22.09.47
1,28%
Velliv Pension & Livsforsi FRN Sub 18/08.06.28
1,27%
DNB Boligkreditt AS 0.75% EMTN 19/31.01.24
1,13%
Nykredit Realkredit AS FRN Ser 32H/H Sen 19/01.10.22
1,11%
European Energy AS VAR 20/Perpetual
1,11%
Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48
1,09%
Azerion Hg BV 7.25% 21/28.04.24
1,01%
Övriga innehav
88,04%

Geografisk fördelning

Sverige
45,44%
Norge
20,91%
Danmark
8,93%
Luxemburg
4,98%
Övrigt
19,76%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
97,52%
Likvida medel
2,71%
Valutaterminer
-0,23%
Link Mobility överträffade förväntningarna

Link Mobility överträffade förväntningarna

Under augusti månad noterade vi att långa räntor kom upp något efter vårens nedställ. Den amerikanska centralbankens sammankomst i Jackson Holes var högt upp på allas nyhetsagenda men fick inget...
Läs mer

Fler artiklar

Viss oro för amerikansk räntehöjning
Carnegie Corporate Bond

Viss oro för amerikansk räntehöjning

Marknadens fokus på ränta och inflation fortsatte även under juli månad då vi såg ett stort nedställ i de långa marknadsräntorna vilket kan tyckas vara märkligt givet en ekonomi som...

Maria Andersson 4 augusti 2021
SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025
Carnegie Corporate Bond

SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025

Inflationsrisker är fortsatt på tapeten och en nyhet värd att nämna på temat var att amerikanska centralbanken Fed numera förväntar sig räntehöjningar redan under 2023 jämfört med tidigare förväntningar om...

Niklas Edman 5 juli 2021
Investeringar i Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group
Carnegie Corporate Bond

Investeringar i Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group

Efter en relativt stark rapportsäsong och att det gradvisa återöppnandet efter pandemin fortskrider är det inflation och långräntor som fortsätter vara i rampljuset där fokusfrågan är hur uthållig inflationen är....

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
Fler inlägg