Stäng
Språk
Meny

Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Vår mest populära räntefond.
25 november 2022
414,19 kr
En dag
-0,03%
Visar data för
Carnegie Corporate Bond 3 SEK
Jämför med

Om fonden

Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF).

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning? Fonden lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

”Corpen” är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Är Carnegie Corporate Bond något för dig? Börja spara online med BankID.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Vill komplettera ett tradionellt räntesparande med företagsobligationer
  • Önskar en balanserad portfölj med god geografisk spridning
  • Vill finansiera nordiska bolag

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.

Köp Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,07%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
537639
Bankgironummer
5001-9496

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
1990-10-01
ISIN-kod
LU0075898915
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
4,04%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-0,25
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,65 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
Ja, partiell
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Swing-faktor
0,30
Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-09-30

Största innehaven

DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 19/12.11.Perpetual
2,48%
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Conv 19/13.05.Perpetual
2,29%
Svenska Handelsbanken AB EMTN Sub Reg S 19/01.03.Perpetual
2,25%
Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23
2,01%
Stadshypotek AB 1% MTN Ser 1590 Sen 20/03.09.25
1,98%
Velliv Pension & Livsforsi FRN Sub 18/08.06.28
1,92%
Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25
1,88%
Nordea Eiendomskreditt AS FRN EMTN 21/17.09.26
1,87%
Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48
1,79%
Sirius International Group Ltd FRN Sub 17/22.09.47
1,73%
Övriga innehav
79,81%

Geografisk fördelning

Sverige
49,65%
Norge
16,36%
Danmark
8,71%
Tyskland
3,71%
Övrigt
21,55%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
99,45%
Likvida medel
2,02%
Valutaterminer
-1,48%

Artiklar

Varför se sig om när IG förväntas ge 8%?
Carnegie Corporate Bond

Varför se sig om när IG förväntas ge 8%?

Oktober såg viss återhämtning för risktillgångar generellt och för krediter rent visuellt i termer av utveckling för diverse index. Men tittar vi på prisnivåer för var krediter omsätts så ser...

Maria Andersson 5 november 2022
Kreditmarginaler i linje med pandeminivåer
Carnegie Corporate Bond

Kreditmarginaler i linje med pandeminivåer

September var händelserik och karakteriserades av hög volatilitet och svag riskaptit. Vi såg en bredare nedgång i globala risktillgångar, även företagsobligationer påverkades negativt. Nordiska krediter klarade sig något bättre på...

Maria Andersson 11 oktober 2022
Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Fler inlägg