Stäng
Språk
Meny

Carnegie Rysslandsfond A

Denna fond är stängd för handel.
30 juni 2022
14,68 kr
En dag
-76,19%
Visar data för
Carnegie Rysslandsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Rysslandsfond är stängd för handel

Som en följd av kriget i Ukraina är Moskvabörsen stängd för utländska investerare, och därför är också Carnegie Rysslandsfond stängd för handel. Vi vet inte när en ordnad handel kan komma igång igen.

Det redovisade värdet i ditt halvårsbesked, samt i grafen ovan, bygger på en uppskattning och kan därför vara missvisande. Faktiska relevanta prisuppgifter på fondens innehav saknas på grund av att börshandeln i ryska aktier inte är öppen för utländska investerare.

Uppskattningen av fondens värde har gjorts med utgångspunkt i priserna på den lokala marknaden justerat med utvecklingen för hur MSCI Russia ADR/GDR Index förändrades från den 25 februari 2022 (sista dag börshandeln i Moskva var öppen för utländska investerare) till den 8 mars 2022, vilket var sista dagen indexet beräknades.

Mer information

Fondförvaltare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd sedan 2000. Årets Stjärnförvaltare av 2001, 2005, 2006 och 2009.

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,55%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
249995
Bankgironummer
5206-4656

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1997-10-27
ISIN-kod
SE0000429821

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
70,60%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-0,71
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,08 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI Russia 10/40 Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
47,50%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
78%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-08-31

Största innehaven

GAZPROM PJSC Reg
5,62%
NovaTek Joint St Co Reg
4,76%
Oil Co Lukoil PJSC
4,14%
Surgutneftegas PJSC Pref Reg
2,55%
Phosagro PJSC Reg
3,58%
Sberbank of Russia PJSC
3,24%
Magnit PJSC
3,19%
Gazprom Neft PJSC Reg
2,49%
Alrosa PJSC
2,01%
Övriga innehav
64,53%

Geografisk fördelning

Sverige
44,64%
Ryssland
42,25%
Luxemburg
9,26%
Storbritannien
1,95%
Övrigt
1,90%

Förmögenhets­fördelning

Likvida medel
53,91%
Aktier
46,09%

Artiklar

Inga positiva nyheter noterades
Carnegie Rysslandsfond

Inga positiva nyheter noterades

Den ryska marknaden steg med 5 procent under oktober. Orsaken till att marknaden steg var mest teknisk. Inga positiva nyheter noterades men marknaden var översåld och studsade lite helt enkelt....

Fredrik Colliander 5 november 2022
Ryska marknaden under augusti
Carnegie Rysslandsfond

Ryska marknaden under augusti

Efter juli månads nedgång stabiliserades den ryska marknaden under augusti och steg sedan åter kraftigt. I svenska kronor blev uppgången hela 17%. Inget positivt noterades vad gäller den geopolitiska situationen....

Fredrik Colliander 6 september 2022
Ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har upphört
Carnegie Rysslandsfond

Ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har upphört

Den ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har helt upphört. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på hur isolerad marknaden är. Det är dock ändå anmärkningsvärt med tanke på...

Fredrik Colliander 9 augusti 2022
Fler inlägg