Stäng
Språk
Meny

Carnegie Rysslandsfond A

En av våra mest populära nischfonder sedan starten 1997.
24 september 2021
96,80 kr
En dag
-0,18%
Visar data för
Carnegie Rysslandsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Ryssland, men vars aktier är noterade i annat land.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar i ett begränsat antal bolag som är lågt värderade och som förvaltaren verkligen tror på.

Vill du börja spara i Carnegie Rysslandsfond? Logga in på Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd sedan 2000. Årets Stjärnförvaltare av 2001, 2005, 2006 och 2009.

Köp Carnegie Rysslandsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,54%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
249995
Bankgironummer
5206-4656

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1997-10-27
ISIN-kod
SE0000429821
Morningstar betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
20,60%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,48
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,33 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI Russia 10/40 Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,11%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
57%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-08-31

Största innehaven

GAZPROM PJSC Reg
9,56%
Sberbank of Russia PJSC
9,31%
NovaTek Joint St Co Reg
7,62%
Yandex NV A Reg
4,79%
Alrosa PJSC
4,70%
Moscow Exchange Micex-Rts PJSC
4,00%
X5 Retail Group NV spons GDR repr 1/4 Reg S
3,96%
Surgutneftegas PJSC Pref Reg
3,67%
Oil Co Lukoil PJSC
3,59%
Polyus PJSC Reg
3,56%
Övriga innehav
45,24%

Geografisk fördelning

Ryssland
85,91%
Sverige
6,73%
Storbritannien
3,56%
Cypern
2,91%
Övrigt
0,89%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
93,29%
Likvida medel
6,71%
Mer fokus på koldioxidutsläpp i Ryssland

Mer fokus på koldioxidutsläpp i Ryssland

Likt fonden, fortsatte den ryska marknaden stiga i augusti. Det har varit fortsatt gynnsamt för råvarurelaterade tillgångar, och de höga gaspriserna i Europa har gynnat ryska gasbolag. Ryska oljebolag har...
Läs mer

Fler artiklar

Historiskt höga intjäningssiffror
Carnegie Rysslandsfond

Historiskt höga intjäningssiffror

Fonden steg 0,9 procent under juli och fortsätter sin starka utveckling, medan marknaden som helhet var svag och föll aningen. Det var framför allt de ryska stålbolagen som bidrog till...

Fredrik Colliander 4 augusti 2021
Rysslandsfonden fortsätter upp på nya toppnoteringar
Carnegie Rysslandsfond

Rysslandsfonden fortsätter upp på nya toppnoteringar

Rysslandsfonden kraftiga uppgång blev över 6 procent även i maj och fonden nådde därmed nya toppnoteringar. Ett starkt oljepris var givetvis gynnsamt för marknaden, samtidigt som den upplevda politiska risken...

Fredrik Colliander 5 juli 2021
Överträffade vinstprognoser och starka kassaflöden
Carnegie Rysslandsfond

Överträffade vinstprognoser och starka kassaflöden

Rysslandsfonden steg 6,3 procent utan någon dramatik i maj. Oljepriset stärktes och gick vid månadsskiftet åter över 70 dollar er fat. Det var mycket fokus på Gazprom under månaden. Gaslagren...

Fredrik Colliander 3 juni 2021
Fler inlägg