Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

rysslandsfond a

Stängd för handel

På grund av Rysslands krig i Ukraina är Carnegie Rysslandsfond stängd för handel. Det går varken att köpa eller att sälja fondandelar och vi vet inte när en ordnad handel kan komma igång igen.

Det redovisade värdet per halvårsskiftet 2022 bygger på en uppskattning och kan därför vara missvisande. Faktiska relevanta prisuppgifter på fondens innehav saknas på grund av att börshandeln i ryska aktier inte är öppen för utländska investerare.

Sedan den 28 februari 2022 är fonden avgiftsfri.

Fondförvaltare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 1997-10-27.
  3. Fonden använde tidigare jämförelseindex (MSCI Russia 10/40 Net Total Return Index) som bedömdes vara relevant då det väl överensstämde med fondens placeringsinriktning. Givet marknadsförutsättningarna i Ryssland har detta index upphört att beräknas och det finns inte längre relevanta jämförelseindex tillgängliga.

Månadsrapporter

Inga positiva nyheter noterades

Den ryska befolkningen fortsätter att flytta sina besparingar till dollar och euro

Krig och kris: Ingen ljusning i sikte

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fonden har inte som mål att göra hållbara investeringar och främjar inte miljörelaterade och sociala egenskaper.

 

På grund av fondens placeringsinriktning integreras inte hållbarhetsrisker i investeringsbesluten.

 

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.