Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Carnegie Sverigefond

Carnegie Sverigefond

Hennes & Mauritz overrasket markedet

Carnegie Sverigefond

Securitas på rett spor

Carnegie Sverigefond

Tilbake til virkeligheten

Carnegie Sverigefond

Julefesten som startet tidlig og aldri ville ta slutt