Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Fastighetsfond Norden, Carnegie Småbolagsfond

”Småbolag borde ha revanschpotential”

Varje månad anordnar vi en fondlunch för våra partners, denna gång på temat fastigheter och småbolag. Och med våra förvaltare på scen Jonas Andersson, Mattias Montgomery och Viktor Henriksson står det klart att mycket hopp finns kommande år.

”Vi har haft en period med stigande räntor som drabbat fastighetssektorn. Stockholmsbörsen är på högsta noteringen någonsin nu. Fastigheter har dock en bra bit kvar, det skulle krävas en uppgång om 100% för att fastighetsindex skulle vara all-time high. Det finns därmed möjligheter inom sektorn, som i stort handlas till en rejäl rabatt,” sa Jonas Andersson, förvaltare av Carnegie Fastighetsfond Norden.

Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i olika typer av fastighetsbolag; kontor, kommersiella och bostäder. Det finns en oro för den så kallade ”kontorsdöden” som drabbat delar av USA, bland annat San Francisco som har höga vakanser. Men Jonas är inte så orolig för att vi ska se samma utveckling med vakansgrader i Sverige och Europa.

”Jag har svårt att vi ska det på den magnituden. Redan innan covid arbetade vi svenskar hemma, vi har kortare pendlingsavstånd än i USA och trots att ytan per anställd har minskat genom åren så har hyrorna stigit.”

Största innehaven i fonden är drakarna Castellum och Balder, men även mindre uppstickare har tagit plats i portföljen.

”Nivika Fastigheter är ett småländskt fastighetsbolag där verksamheten bedrivs i orter med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Portföljen karaktäriseras av höga kassaflöden, låg vakansrik och det är ett innehav som blir spännande att följa.”

Mattias Montgomery, Viktor Henriksson och Jonas Andersson.

På scen stod även Mattias Montgomery, förvaltare av Carnegie Småbolagsfond.

”Småbolag borde ha revanschpotential. Vi letar efter företag av god kvalitet, med starka kassaflöden och så vill vi hitta bolag som kan generera överavkastning.”

Mattias visade även vilka aktier som är mest ägda i småbolagsindex, men konstaterade att de flesta bolag är fina men för dyra för Mattias:

”De mest populära bolagen har blivit ännu dyrare. Det är svårt att hitta något unikt i dessa då det bra redan är inprisat. När vi gör ett extra arbete för att hitta bolag som är unika tar det oss istället någon annanstans.”

Förra veckan var Mattias och kollegan Isak Lenholm i Ljungby på företagsbesök. De bodde på Scandic (innehav i fonden) och besökte bland annat Cargotec.

”Cargotec är ett verkstadsbolag som tillverkar lastningsutrustning för exempelvis fartyg och terminaler. I Ljungby fick vi provköra deras contianerlyftare och prata med personalen. Vi är de enda investerarna som har besökt bolaget och genom visiten fick vi en bra bild av hur det går för bolaget, eventuella problem och vad fokus framåt är.”

På frågan om småbolagens utveckling kommande tid svarade Mattias:

”Det borde vara ett bra läge för småbolag nu givet låga värderingar, estimat som kommit ned och vi tror att fonden som fokuserar på kassaflöden, låg belåning och kvalitet ligger bra till.”

Expert på ännu mindre bolag är Viktor Henriksson, förvaltare av Carnegie Micro Cap.

”Kombinationen av oro för krig, inflation och ränta har inte varit gynnsamt för de minsta bolagen. Nu finns det däremot återhämtningspotential. Det är superlåg värdering inom segmentet och det passar oss bra i och med att vi investerar i stabila, välskötta bolag som är lönsamma.”

Bland topp fem största innehaven i Carnegie Micro Cap hittar vi New Wave Group.

”Det är en kanonfint bolag med en god historik, de växer organiskt. Gör förvärv och utvinner synergier.”

Dagens konferencierer var inga mindre än Johan Kruse och Anders Löwbeer.

Nästa fondlunch går av stapeln 24 april på temat supervalåret 2024. Då möter vi Gunnar Påhlson (förvaltare av Carnegie Indienfond) samt Simon Reinius och Emanuel Furubo (förvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Global Quality Small Cap).

Välkomna!