Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

High Yield 3 SEK Perf

En Artikel 9-fond som investerar i högavkastande företagsobligationer, så kallad High Yield, i hela Norden.

investera här

Inte överallt, men nästan. Våra fonder finns på de flesta plattformar och hos alla större försäkringsbolag.

Om fonden

Carnegie High Yield är en kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, med fokus på Norden och norra Europa.

”Vi väljer alltid bolag vi tror på långsiktigt. Oftast för att de har en bra affärsidé, en erfaren ledning och stabila kassaflöden, vår egen analys är A och O. Vi ställer höga krav på hållbarhet men gör aldrig avkall på kreditkvalité eller avkastning” säger förvaltarna Niklas Edman och Gustav Ekhagen.

Gustav Ekhagen, obligationer

Fondförvaltare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2021-10-15.

månadsrapporter & nyheter

Stark månad för nordiska kreditmarknaden

Obligationer som minskar utsläppen

”Emissioner i rätt segment har god efterfrågan”

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.