Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Strategy Fund 3 NOK

Både aktier och företagsobligationer. Vår mest populära fond för pensionssparande.

Om fonden

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer information om masterfondens innehav, vänligen besök Carnegie Strategifonds sida.

Fondförvaltare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.

Fondförvaltare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2017-11-07.

månadsrapporter & nyheter

Mars fortsatte i dur

En stark börsmånad

En blandad månad

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Carnegie Strategy är en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning och hållbarhetsarbete är därmed identiskt. Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Carnegie Strategifond finner du på länken nedan.