Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

CORPORATE bOND 3 NOK

Vår mest populära räntefond.

Om fonden

Norsk investor? Klicka här för att besöka vår norska hemsida.

Carnegie Corporate Bond är en kreditfond som investerar i hela Norden. Fonden är väldiversifierad och ska skapa en långsiktigt stabil avkastning till balanserad risk. Investeringar görs i både High Yield- och Investment Grade-krediter, med Investment Grade som snittrating.

Risknivån hålls alltså kontrollerad, med betydligt lägre kreditrisk än High Yield-fonder och mindre exponering mot marknadsrörelser i enskilda sektorer som exempelvis olja och energi.

Därtill har Carnegie Corporate Bond en relativt kort duration, vilket gör fonden mindre känslig för ränterörelser i Norge, Norden och omvärlden.

Grafen visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (NOK).

Fondförvaltare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2012-09-28.

Månadsrapporter & Nyheter

Stark start på nya året

Starkt avslut på året

Nordiska marknaden attraktiv

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.