Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

strategifond D

Både aktier och företagsobligationer. Vår mest populära fond för pensionssparande.

Om fonden

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden består av ungefär 60 procent aktier med bra utdelning och 40 procent företagsobligationer med bra ränta.

Fonden har en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond. Till skillnad från traditionella blandfonder är Carnegie Strategifond fokuserad, vilket innebär att antalet aktie- och kreditinnehav är begränsat. Det finns utrymme endast för våra absolut bästa investeringsidéer.

Andelsklassen D lämnar utdelning månadsvis.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:

  • Vill investera i nordiska bolag med låg värdering och fina kassaflöden
  • Vill ha en stabil grund i ditt långsiktiga sparande
  • Vill ha en fond som investerar i både aktier och företagsobligationer

Fondförvaltare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.

Fondförvaltare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2020-01-17.

månadsrapporter & nyheter

Fonden som levererat i över 35 år

Mars fortsatte i dur

Därför blev vi storägare i Synsam

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.