Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Lägesapport: god riskaptit och överraskande framtidsutsikter

Första månaden på det nya året bjöd på en blandad utveckling. Vi passar på att stämma av läget med fyra förvaltare som fokuserar på olika tillgångsslag.

hur har året startat?

Anna:
”Januari var betydligt mer avvaktande än avslutningen på förra året då marknaden snabbt prisade in en mjuk och smidig landning av konjunkturen i aktiekurserna. Riskviljan är klart mer återhållsam nu i början av det nya året. Småbolag har backat mer än stora bolag och totalt sett har börsen tappat närmare två procentenheter, ett fall men långt ifrån ett ras.”

Anna Strömberg, Carnegie All Cap.

Tom:
Året har börjat bra för Carnegie Listed Private Equity och den positiva utvecklingen från slutet av förra året har fortsatt, fonden ökade med 3,71% i januari. Förutsättningarna har förbättrats och utsikterna framåt ser ljusare ut med en sjunkande räntenivå och fler bolagstransaktioner.

Tom Berggren, Carnegie Listd Private Equity

Maria:
”Januari blev en månad med god riskaptit och hög aktivitet för den nordiska kreditmarknaden. Efterfrågan på krediter var hög vilket öppnade upp för en intensiv primärmarknad oavsett nivå på risk. Carnegie Corporate Bond utvecklades 1,90%.”

Maria Anderrson, Carnegie Corporate Bond

John:
”Det var en blandad månad där breda Stockholmsbörsen SBX gick i moll och sjönk med 1,5%, samtidigt som vi såg en stark utveckling för kreditmarknader. Riskaptiten stärktes under månaden där marknaden fortsatt diskonterar in stora räntesänkningar under året. Fraktrater steg kraftigt under månaden drivet av oroligheterna vid röda havet och marknaden kommer håll noga koll på eventuella effekter på inflationen.”

John Strömgren
John Strömgren, Carnegie Strategifond

Nämn ett bolag som utmärkt sig i januari

Anna:
”Carnegie All Caps största position ABB rapporterade. Siffrorna i sig kom in som väntat, men framtidsutsikterna överraskade positivt. ABB har gjort en fantastisk resa senaste åren med Björn Rosengren som vd, vilket syns tydligt i marginalerna som gått från 11% till dagens 17%. Man guidar nu också för fortsatt stigande marginaler, samtidigt som tillväxten i order är stark och de ser fortsatt god efterfrågan. Bolagets resa är ett mycket gott exempel på vad rätt ledning och kultur kan åstadkomma även med ett moget bolag som ABB med över hundra års historik.”

Tom:
”Det amerikanska fondbolaget Blackstone är ett av Carnegie Listed Private Equity:s största innehav. Deras rapport för 2023 överträffade relativt lågt ställda förväntningar med en vinstökning under det fjärde kvartalet och värdeökning för investeringarna under året inom krediter, infrastruktur, private equity och life sciences. Fastighetsinvesteringarna gick sämre. Det förvaltade kapitalet uppgick till 1040 miljarder USD (!).”

Maria:
”Portföljens största high yield-innehav, European Energy, levererade goda nyheter med en ny delägare och fick därigenom ett rejält kapitaltillskott som både tar ned skuldsättningen och möjliggör fortsatt tillväxt. Bolagets obligationer handlade upp på beskedet och European Energy blev därmed tillsammans med fondens fastighetsexponering de största bidragsgivarna till avkastningen under månaden.”

John:
”Vi såg en stark utveckling för Volvo, bolaget har en oerhört stark balansräkning och ger en rekordhög utdelning. Bolaget har strukturellt förbättrat sina marginaler och vi ser fortsatt positivt på bolagets möjlighet att navigera en något svagare lastbilsmarknad under 2024.”

Vad tror ni om tiden framåt?

Anna:
”Vi kan konstatera att marknaden tror på en mjuklandning som går hand i hand med kraftiga räntesänkningar. Troligtvis kommer vi i närtid få många tillfällen att tveka på den grundsynen. Därför är det extra viktigt att välja starka bolag i portföljen med stabil marknadsposition, förmåga att höja sina priser och som med god kassaflödesgenerering och avkastning på kapitalet kan finansiera sin verksamhet.”

Maria:
”Vi positionerar portföljen defensivt och tar höjd för var vi befinner oss i konjunkturcykeln samtidigt som kvalitet fortsatt betalar bra vilket också reflekteras i portföljens höga löpande avkastning.”

Tom:
”Vi ser positivt på förutsättningarna för private equity att leverera en god värdeutveckling framåt med en normalisering av aktiekurserna, fortsatt utveckling av underliggande bolag samt allmänt ökande aktivitet.”

John:
”Trots att inflation fallit tillbaka från de tidigare rekordhöga nivåerna, återstår en del osäkerhet makroekonomiskt. Vi tror fortsatt att fondens defensiva karaktär, där stabila aktier med starka balansräkningar och en tydlig vikt på ocykliska bolag, parat med företagsobligationer, med hög direktavkastning, ger oss goda förutsättningar för långsiktig värdetillväxt.”

Vårt erbjudande

Vi har 30 fonder fördelat över fyra tillgångsslag. I respektive månadsrapport för varje fond hittar du förvaltarkommentar, nyckeltal och hållbarhetsinformation.