Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

strategifond G

Både aktier och företagsobligationer. Vår mest populära fond för pensionssparande.

Om fonden

  • Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta.
  • Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”.
  • Extra populär i pensionssparande, både tjänstepension och premiepension.

Fondförvaltare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.

Jämför med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denna andelsklass lanserades 2013-05-27.

hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information i enlighet med EU-förordningen SFDR hittar du här nedan.