Stäng

Fondbloggen: Carnegie Strategy Fund

Filtrera på

Fond
Större andel aktier
Carnegie Strategy Fund

Större andel aktier

Ovanligt svag utveckling på såväl aktie- som kreditmarknaderna i december gjorde att förhoppningarna på en positiv årsavkastning för fonden grusades. Avkastningen i december uppgick till -2,82 procent, vilket gjorde att...

John Strömgren 1 januari 2019
Långsiktigt sparande belönas
Carnegie Strategy Fund

Långsiktigt sparande belönas

Oktober månads fall på aktiemarknaderna bromsades upp i november och på några håll återhämtade sig marknaderna något. Noterbart är att emerging markets utvecklades relativt starkt i november, trots hård retorik...

John Strömgren 4 december 2018
Styrketecken från Essity
Carnegie Strategy Fund

Styrketecken från Essity

Den svenska aktiemarknaden steg med 2,7 procent i augusti och framstår vid en hastig anblick som en av de bästa aktiemarknaderna under månaden. Men om utvecklingen på andra marknader räknas...

John Strömgren 25 augusti 2018
Ovanligt kraftiga kursrörelser
Carnegie Strategy Fund

Ovanligt kraftiga kursrörelser

Världsekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Under årets andra kvartal steg exempelvis USA:s BNP med 4,1 procent och Sveriges med 3,3 procent. Det finns vissa engångsförklaringar till den höga tillväxten, men...

John Strömgren 1 augusti 2018
Bäva månde pensionsspararna
Carnegie Strategy Fund

Bäva månde pensionsspararna

”Momentum” har varit en lyckad investeringsstrategi i år och i synnerhet under maj och juni. Det innebär att värdepapper som redan utvecklats bra fortsätter uppåt utan hänsyn till värderingen. Så...

John Strömgren 1 juli 2018
Ett mönster vi känner igen
Carnegie Strategy Fund

Ett mönster vi känner igen

Fonden sjönk med 0,7 procent i maj, vilket innebär att uppgången hittills i år är 0,9 procent. Som bekant söker fonden investeringar i bolag vars verksamheter vi tror oss begripa...

John Strömgren 1 juni 2018
Signaler om svagare konjunktur
Carnegie Strategy Fund

Signaler om svagare konjunktur

Efter ett svagt mars blev det bättre fart på aktiemarknaderna i april. Fonden steg med 2,0 procent. Företagen kan generellt rapportera om ett starkt förstakvartal med hög vinsttillväxt. Bland fondens...

John Strömgren 1 maj 2018
Fin finsk fastighets-yield
Carnegie Strategy Fund

Fin finsk fastighets-yield

Värdepappersmarknaderna har under lång tid haft en enastående förmåga att bortse från olika politiska risker. Fokus har istället legat på inflationsförväntningar och företagens vinstutveckling, vilket lett till en god marknadsutveckling....

John Strömgren 1 april 2018
Vikten av diversifiering
Carnegie Strategy Fund

Vikten av diversifiering

I inledningen av februari präglades värdepappersmarknaderna av inflationsoro. Amerikansk statistik visade plötsligt att löneökningarna tagit fart, något som bedömare väntat på under en längre tid. Förväntningar om högre räntor fick...

John Strömgren 1 mars 2018
Höga förväntningar på rapporterna
Carnegie Strategy Fund

Höga förväntningar på rapporterna

Den ekonomiska tillväxten i världen överraskar positivt, vilket givit en extra skjuts till främst cykliska aktier. Baksidan av myntet är att oron för att inflationen ska ta fart får en...

John Strömgren 4 februari 2018
Sjätte uppgångsåret i rad
Carnegie Strategy Fund

Sjätte uppgångsåret i rad

Den nordiska aktiemarknaden upplevde ett litet svagare december med en mindre nedgång. Räntenivåerna steg en aning, medan kreditspreadarna höll sig stabila generellt sett. Fonden sjönk i december med 0,8 procent....

John Strömgren 1 januari 2018
Balans mellan aktier och obligationer
Carnegie Strategy Fund

Balans mellan aktier och obligationer

De europeiska aktiemarknaderna utvecklades relativt svagt i november och i synnerhet den svenska. Euron stärktes i jämförelse med flertalet valutor, vilket är en förklaring till utvecklingen men den svenska kronan...

John Strömgren 6 december 2017
Lite mindre aktier i portföljen
Carnegie Strategy Fund

Lite mindre aktier i portföljen

Oktober, som ofta kännetecknas av oroliga marknader, uppvisade i år överlag starka aktie- och kreditmarknader. Den globala konjunkturen är stark samtidigt som inflationen är fortsatt låg. Även om den svenska...

John Strömgren 1 november 2017
Överdrivet kursfall i våra byggbolag
Carnegie Strategy Fund

Överdrivet kursfall i våra byggbolag

Det finns uppenbara risker för bakslag på den svenska bostadsmarknaden. Vi föredrar därför bolag med verksamhet utomlands och inom infrastruktur. Efter att aktiemarknaderna var relativt svaga under sommarmånaderna kunde september...

John Strömgren 2 oktober 2017